COMO ME QUIERAS

Buenos Aires - 2001

Teatro Nacional Cervantes

FICHA TÉCNICA

​​Coreografia en realização

Liliana Nuño

Muziek 

Apocaliptica

Interpretatie 

Diego Freigedo, Maria Jose Amén, Noelia Leonzio

Luzes 

Miguel Solowej

Stel je even voor dat je je leven stopt en observeert.

Hoe was het?

Jeugd.

 

Een kind draait...

In de draaikolk van terugkeer naar de oorspronkelijke staat van zuiverheid.

-

Een man draait, en hij kleedt zich tijdens het draaien,

scheert, rookt en bereidt zich voor om uit te gaan,

bereidt zich voor op de ontmoetingen.

 

Vrouwen, gelijk en verschillend,

marcheren in zijn weg,

ze vangen hem, kussen hem, verlaten hem.

 

Er zijn omhelzingen en er zijn afwijzingen.

Er is stilte en er wordt geschreeuwd.

Iedereen wil ergens komen of op zijn minst weerstand bieden.

Ze springen in naaktheid... en zijn verdampt.